Power 105's Angie Yee at the Kia Von Vega Fashion Show